Agregati Za Struju
Prodaja agregata za struju
Cene i Kontakt:
HFS Lifting doo
Kadinjača 14, Beograd, Srbija

Tel: 011/4055-715, 061/278-2399

Email : office@hfs-serbia.com


30
Dec

Pre kupovine agregata…

Pre konačne odluke oko izbora modela agregata za kupovinu u obzir treba uzeti niz faktora kako bi taj izbor bio odgovarajući. Pre svega, neophodan je kvalitetan proračun željene snage agregata. Zatim, u obzir treba uzeti tip struje koju agregat daje (da li je to monofazna ili trofazna struja), masu agregata od koje zavisi u kojoj je meri agregat prenosiv i na kraju – potrošnju goriva agregata, što naravno daje podatak o projektovanim troškovima upotrebe agregata. Zbog toga Vas molimo da pročitate ove smernice ukoliko niste sigurni kako da odaberete model koji će izaći u susret svim Vašim potrebama.

Kako proračunati potrebnu snagu agregata?

Pre nego što konkretno odgovorimo na ovo pitanje, potrebno je da malo uđemo u problematiku potrošnje električne struje. Najkraće i najprostije rečeno: ne troše svi aparati struju na isti način, niti bilo koji električni aparat može da iskoristi 100% snage struje koju agregat proizvodi. Zbog lakšeg razumevanja ove činjenice, sve aparate koji se mogu priključiti na Vaš novi agregat možemo uprošćeno podeliti u tri grupe:

  • Omski potrošači, koji koriste struju za stvaranje svetlosti i toplote (obične sijalice, grejalice, TA peći). Kod ovih potrošača stepen iskorišćenja struje koju daje agregat je gotovo idealan i iznosi oko 97%. To znači da ukoliko bi ste agregat koristili samo za ovu kategoriju aparata, od aregata bi ste mogli da dobijete onoliko snage u kW koliko je nominalna snaga agregata u kVA
  • Induktivni potrošači su svi oni aparati koji u sebi imaju elektro motore. Ovi aparati mogu iskoristiti 70-80% struje koju stvara agregat. Ipak, kod ovih aparata problem je u tome što je za sam start njihovih elektromotora, odnosno za uključivanje ovih aparata potrebna takozvana udarna struja agregata koja je u praksi 2 do 3 puta veća od snage elektro motora aparata!
  • Kapacitivni potrošači su svi aparati koji akumuliraju struju da bi prešli u redovan režim rada – kao na primer cevne svetiljke sa starterima ili blic aparati. Ovakvi aparati imaju najniži stepen iskorišćenja struje koju agregati daju i taj stepen često iznosi oko 50%. To je zbog toga što ovi aparati od agregata uzimaju znatnu količinu takozvane reaktivne snage za popunu svojih lokalnih kapaciteta u prvoj fazi sekvencijalnog režima rada.

Ako sada pogledamo gore navedene procente kroz sve tri kategorije potrošača, dolazimo do zaključka da nominalna snaga agregata u praksi najčešće ne odgovara upotrebnoj snazi agregata. Dakle, iskoristivu snagu agregata određuju aparati koje priključujete na agregat, a ne sam agregat. Upravo zbog toga snagu agregata izražavamo u jedinicama kVA (kilovoltamperima) a ne u kW (kilovatima). Obrnuto označavanje bi bilo niti tehnički ispravno, niti korektno prema kupcima. Na dalje, navedenu nominalnu snagu agregata zovemo prividnom snagom (to možete shvatiti kao snagu koju agregat poseduje u svom lokalnom strujnom kolu), dok onu snagu koju aparati zbog svog sklopa mogu iskoristiti od agregata zovemo aktivnom snagom. Pri tome, gore navedene procente iskoristivosti zovemo faktorom snage potrošača ili cos φ. Nije retkost da je nominalna vrednost faktora snage napisana u tehničkoj dokumentaciji aparata koji se priključuje na agregat. Upravo tu vrednost treba uzeti u obzir kada se bira agregat. Baš zbog toga što su vrednosti faktora snage redovno manje od 100%, snagu agregata je uvek potrebno predimenzionirati u odnosu na zbir snaga aparata koji se na agregat priključuju.

Proračun potrošnje aparata i sledstveni izbor agregata postaje malo komplikovaniji kada je na elektro agregat potrebno uključiti više aparata koji pripadaju različitim kategorijama potrošača pomenutih iznad. Zbog toga Vam dajemo jedan konkretan primer proračuna ukupne snage koju zahteva nekoliko po tipu raznorodnih potrošača.

Primer:

  1. Napravite listu svih aparata koje želite da priključite na agregat.
  2. Pored svakog aparata upišite njegovu snagu u kilovatima, grupu potrošača u koju spada (omski, induktivni ili kapacitivni), kao i njegov faktor snage (cos φ).
  3. Sledeći korak je da izračunate snagu agregata u kVA koja je potrebna za rad svakog aparata koji će biti priključen na agregat. Kada je faktor snage aparata jednak jedinici (cos φ = 1), tada je 1kVA = 1kW. Ukoliko je cos φ < 1, onda je : kVA = kW / cos φ. Još jedan dobar savet: ukoliko je na Vašoj listi aparat koji ima elektro motor, znajte da je za njegovo uključivanje potrebna veća snaga od snage koju zahteva njegov rad u normalnom režimu. Da bi ste izračunali kolika je snaga potrebna za start elektro motora, uzmite vrednost snage motora u konjskim snagama (KS) i pomnožite je sa 2. Dobijeni broj predstavlja vrednost kVA koja je potrebna za start uređaja. Dakle: KS (motora) x 2 = kVA (agregata) Ovo pravilo važi u 90% slučajeva, ali ga ipak prihvatite sa rezervom.
  4. Sada saberite sve vrednosti kVA za svakog potrošača. Konačnom zbiru dodajte 20% radi manjeg opterećenja agregata. Ovaj zbir predstavlja prividnu snagu agregata koji bi mogao da zadovolji Vaše potrebe. Pri tome vodite računa da se dobijena cifra poklapa sa kontinuiranom snagom agregata, a ne sa njegovom maksimalnom snagom.

Monofazni ili trofazni?

Ovaj izbor bi trebalo da bude očigledan, ali ipak jednu stvar bi trebalo imati na umu: ukoliko se opredelite za trofazni agregat, na njemu ćete imati i trofazni i monofazni priključak. Ukoliko odaberete monofazni agregat imaćete samo monofazni priključak. Zbog toge je pametno sagledati sve potrebe – ne samo sadašnje i trenutne, već treba razmišljati i o budućim potrebama.

Masa agregata

Ukoliko Vam je agregat potreban za terenski rad, logično je potražiti što lakši model zbog lakšeg transporta. Isto tako, kod agregata koji su za ternsku namenu dobro je voditi računa o dimenzijama agregata (dužina, širina, visina) kako bi agregat mogao da stane u vozilo kojim raspolažete. Mnogi “teži” modeli gregata koje imamo u ponudi imaju ugrađena prihvatna mesta za podizanje u vidu alki ili prihvatna mesta za viljuškare, pa vredi razmisliti i o toj vrsti logistike za prenos agregata. I naravno, agregate koji imaju veće rezervoare (100 – 1000 litara) lakše je prenositi kada im je rezervoar prazan.

Benzinski ili dizel agregat?

Za manje snage agregata ova dilema je stvar slobodnog izbora. Ipak, treba znati da su dizel agregati principijelno snažniji od benzinskih agregata i ukoliko Vam je potreban agregat snage veće od 20 kVA, bićete primorani da se opredelite za dizel. Sa druge strane, kada se porede benzinski i dizel agregati iste snage, dizel agregati su znatno skuplji od benzinskih agregata i pri tom su glasniji.

Buka agregata

Buka koju stvaraju motori agregata konvencijom se meri na 7 metara udaljenosti od agregata. Evropske norme nalažu da ovaj nivo buke ne sme da pređe 70 dB na otvorenom prostoru.  Zbog toga se pojedine agregatne jedinice namenjene radu na otvorenom zvučno izoluju šasijom. Prema nivou buke koju daju, agregati iz naše ponude mogu se svrstati u 3 kategorije: standardni (bučni), tihi i super tihi (žargonski – bešumni agregati). Iako je nivo buke svakog agregata kojeg imamo u ponudi jasno izrečen tehničkom specifikacijom svakog modela ponaosob, generalno možemo izvesti sledeće zaključke:

  • benzinski agregati stvaraju manje buke od dizel agregata
  • motori agregata sa režimom rada od 1500 obrtaja u minuti stvaraju manje buke nego motori koji rade na 3000 obr/min.
  • vodeno hlađeni agregati daju manje buke u odnosu na vazdušno hlađene motore

Automatika uključivanja

Set za automatsko uključivanje agregata pri padu napona ili nestanku struje je jedna od opcionih komponenti koja se prema Vašem zahtevu može ugraditi u agregat. Naravno, ova modularnost se ne odnosi na sve modele agregata, pogotovo ne na agregate male snage. Ukoliko agregat birate za industrijske objekte, preduzeća, javne ustanove poput banki, bolnica ili pak za ugostiteljske objekte pa čak i za privatne kuće, opciju automatskog uključivanja agregata Vam toplo preporučujemo.

Nadamo se da smo Vam ovim savetima makar malo pomogli oko izbora modela agregata. Ipak, “živa” reč je nezamenljiva pa Vas molimo da nas pozovete za bilo koju vrstu nedoumica koje imate.

Category : Korisni Saveti